Fysioterapi

Grunduddannelsen i fysioterapi giver den enkelte behandler en solid basisviden og forståelse indenfor menneskets fysiske formåen, og hvordan kroppen fungerer som én samlet enhed. Fysioterapien spænder derfor bredt og har mange forskellige specialer. Af samme årsag har fysioterapien været et springbræt for en stor del af Team Rehab og i huset bruges terapien i form af manuel undersøgelse og behandling i tæt samspil med specifik træningsvejledning. Fysioterapeuten tager sig typisk af skader og ubalancer i bevægeapparatet og behandler først og fremmest ”hands on” og dernæst med vejledt træning.

I The Rehab har vi fem fysioterapi studerende, der assisterer de øvrige behandlere med bløddels behandlinger (f.eks. massage) og personlig træning. De studerende vil være i huset hver dag fra 14:30-21.00 og fra 10-14 i weekenderne. De studerende har mulighed for at vælge en mentor blandt behandlerne samt at observere behandlinger i det omfang de lyster, forudsat at klienten er indforstået.